Information om Bostad Visbys nya Bokningssystem - Weeky.se

Användarvillkor

Så här ser avtalen ut mellan hyresvärd och hyresgäst

Nedan villkor godkännes av hyresgästen då de skickar en bokningsförfrågan och reserverar betalning med betalkort.

Om hyresvärden godkänner denna förfrågan innebär det att även värden godkänner dessa villkor och avtal mellan parterna föreligger.

ALLMÄNNA VILLKOR & INFORMATION

SÄKERHET FÖR HYRESGÄSTER

Alla hyresvärdarna får fylla i intygelse med svenskt bank-id . Bostad Visby reserverar pengarna innan hyran utbetalas till värden. Värden räknar med ca 30 dagars tid för Bostad Visby att utbetala hyran till dem. Om värden inte mottagit hyran kontaktar de omgående Bostad Visby. Boendet avbokas ej för att betalning ej kommit från förmedlaren inom 30 dagar. Hyresgästen har betalat på sitt visakort redan vi bokningen. Enbart om hyresgästens kortbetalning ej genomförts kan det bli fråga om avbokning.

Värden ansvarar för informationen i annonsen är korrekt.

SÄKERHET FÖR HYRESVÄRDAR

Bostad Visbys hyresvärdar omfattas av tilläggsförsäkring: Trygghetsförsäkring för Stugförmedlare. Värdarna ansvarar för att hålla sin bostad med en hemförsäkring.

ENKELT ATT BOKA

Hyresgästerna skickar bokningsförfrågan och betalar med kort.

Om värden godkänner er bokning kommer pengarna att reserveras på kortet.

Hyra sker veckovis  (7 nätter) och man följer den bytesdag som anges i annonsen. Vill ni söka ändra bytesdag får ni skicka en förfrågan innan ni bokar och göra upp undantag i chatten så det är lätt att följa vad som kommits överens om. Kommer parterna överens om annat pris än ursprungligen annonserat skall priset för veckan i fråga ändras i annonsen innan bokning.

AVBOKNING

Bostad Visby förbehåller sig rätten att annullera bokningar om tvist uppstår mellan hyresvärd och hyresgäst innan tillträdet. Normalt sett gäller ingen avbokning efter 24 timmar.


AVTAL MELLAN HYRESGÄST OCH HYRESVÄRD

Eventuell tvist rörande detta avtal skall prövas i domstol på den orten där hyresobjektet ligger.

Avtalet slutes direkt mellan hyresvärd och hyresgäst. Eventuella tillägg till detta avtal från värdens sida skall stå med i objektbeskrivningen ”särskilda villkor” eller i chatten mellan HG och HV.

När blir bokningen bindande?

Bokningen blir bindande efter att hyresgästen reserverat hyran på sitt betalkort i bokningsförfrågan och hyresvärden efter att hyresvärden godkänt denna bokningsförfrågan.

Antal boende

Fler personer än det max antal bäddar som angivits i annonsen får ej bo i bostaden utan värdens tillåtelse.

Vad händer om något går sönder eller är sönder i lägenheten?

Hyresgästen skall väl vårda och akta den upplåtna egendomen. Hyresgästen ansvarar för samtliga individer som vistas i bostaden från det att de checkat in tills de checkat ut. Skulle skada inträffa, svarar hyresgästen härför, om denne inte kan visa att densamme icke är vållande till skadan. Det åligger hyresvärden att hålla fastigheten försäkrad.

Vad händer om hyresgästen inte kommer?

Hyran betalas oavsett om hyresgästen kommer eller inte.

Kan hyresgästen överlåta lägenheterna på tredje part?

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd överlåta hyresrätten eller upplåta fastigheten i andra hand.

Vad händer om hyresobjektet inte finns tillgängligt på tillträdesdagen?

Värden är skyldig att försöka hitta motsvarande ersättningsobjekt. Kan värden inte hitta annat godtagbart objekt är värden skyldig att betala åter erhållen hyra och måste därtill betala ersättning för skada för den olägenhet som åsamkats hyresgästen i och med avtalsbrottet. Skadan är begränsad till 10,000 kr.

Vad händer om bostaden inte är väl städad vid inflyttning?

Hyresgästen meddelar hyresvärden så att värden får möjlighet att förbättra städningen. Eventuella brister i städningen dokumenteras av hyresgästen med foto. Om hyresgästen städar på eget bevåg, utan att ha givit värden möjlighet att åtgärda städningen, kan bristande städning vid ankomst ej åberopas som skäl för bristande städning vid utflyttning.

Vad händer om hyresgästen inte sköter sig?

Om klagomål från grannar, ordningsvakter eller ordningsmakt uppkommer och hyresgästen inte omedelbart idkar rättelse har hyresvärden rätt att avhysa hyresgästen och har därtill jämte rätt till ersättning för återställande av bostaden.

Utflyttning & slutstädning

Hyreskontraktet upphör att gälla vid hyrestidens utgång. Hyresgästen skall avflytta utan anmaning. Bostaden återlämnas i väl städat skick så att det är färdigt för nästkommande boende.

Övriga kostnader för boendet

I hyran ingår kostnad för uppvärmning, el, VA-avgift, sophämtning och dylika avgifter som ej normalt betalas av hyresgäster vid korttidsuthyrning.

Betalning

I och med detta avtals godkännande är hyresgästen skyldig att betala hyra till värden. Hyran betalas med kort med hjälp av betalningsförmedlaren Stripe.com.

Stripe.com betalar ut hyran till Bostad Visby som sedan betalar ut hyran till värden. Har hyresvärden en egen profil kommer värdens del av hyran betalas ut direkt till det kontot som värden uppgivit i sin profil på weeky.

Säkeherhetsdeposition

Om inget annat belopp angivits i annonsen betalas även 2000 kronor betalas till värden av hyresgästen vid ankomst. Depositionen återbetalas av värden efter godkänd städning och inspektion. Skador görs i första hand upp med parternas försäkringsbolag eller genom den tilläggsförsäkring som värden fått av Bostad Visby. Eventuella tvistar hänvisas till domstol.